Publicēts: 2014-05-22 15:03:35 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Latvijas valsts vērtspapīru iekļaušana NASDAQ OMX Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā biržā

Sākot ar š.g. 26. maiju biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks no jauna iekļauti šādi valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri:

 

Vērtspapīra ISIN kods LV0000570125
Emitenta saīsinātais nosaukums LVG
Vērtspapīra dzēšanas datums 21.11.2019
Nominālvērtība EUR 1 000
Minimālais tirgojamais nominālais apjoms EUR 1 000
Iekļaujamo vērtspapīru skaits 20 000
Biržas tirdzniecības kods  * LVGB018719A
Biržas tirdzniecības kods  ** LVGB018719AB

 

* fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)
** fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur netiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds)

 

NASDAQ OMX
Baltic Market
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqomxbaltic.com