Publicerad: 2014-05-22 08:05:55 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

Trustbuddy - Stark tillväxt i omsättning och utlåningsvolym under Q1 2014

Det första kvartalet blev mycket bra för TrustBuddy och vi kan med glädje rapportera om betydande ökningar både avseende omsättning och utlåningsvolym. Tillväxten i nettoomsättning blev 43 procent jämfört med Q4 2013 och hela 52 procent jämfört med Q1 2013. Den senare delen av kvartalet demonstreras TrustBuddys potential då vi med tillgång till erforderligt kapital för utlåning till fullo aktiverar vår marknadsföringsstrategi.

Tillväxten i utlånat belopp var 43 procent jämfört med Q4 2013 och 57 procent jämfört med Q1 2013. Antalet lån under perioden var drygt 60.000, vilket motsvarar en ökning med 88 procent jämfört med motsvarande period 2013 och 30 procent ökning jämfört med Q4 2013. Ökningen av utlåningsvolymer skedde trots en medvetet försiktig start på flera av våra marknader där vi har valt att införa och testa nya rutiner och modeller för kreditbedömning.

Den tydliga trenden med ökande volymer som vi sett under det föregående året fortsätter och kommer under 2014 att resultera i en betydande ökning av utlåningsvolymen. Som tidigare meddelats förväntar sig bolaget ytterligare en injektion av institutionellt kapital att använda på plattformen under andra kvartalet 2014. Detta kommer att stödja volymtillväxten och vår bedömning är att utlåningsvolymen fortsätter att öka exponentiellt under året med den största delen under andra halvåret 2014. För helåret 2014 beräknas utlåningsvolymen uppgå till 1,5 miljarder SEK.

Under perioden har fokus och resurser riktats till utveckling av bolagets nya IT-plattform som är beräknad för lansering i mitten av juni månad tillsammans med en ny webbplats. Den nya plattformen placerar TrustBuddy ytterligare ett steg före konkurrenterna inom segmentet genom en hög grad av automatik avseende betalningar och kreditbedömning. Systemet levererar en ojämförlig snabbhet och säkerhet i ärendehanteringen och säkerställer full skalbarhet både vad gäller framtida volymtillväxt och implementering av nya attraktiva produkter.

Investering i framtida tillväxt har inneburit att kostnaderna har ökat i linje med intäkterna. EBITDA uppgick till -0,5 MSEK (Q1 2013: 1,8 MSEK).

TrustBuddy avser att fortsätta expansionen till nya marknader även under 2014. Bolagets fokus under de två första kvartalen 2014 ligger på att stärka produktutbudet, drift och lönsamhet både för våra kunder och för TrustBuddy som bolag.

 

For more information please contact:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser, phone number: +46 8 463 80 00.