Paskelbta: 2014-05-13 08:07:40 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Kita informacija

AB Vilkyškių pieninės grupės rezultatų skelbimo kalendorius

AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2014 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2014 m. gegužės 30 d. – tarpinė konsoliduota 3 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2014 m. rugpjūčio 29 d. – tarpinė konsoliduota 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2014 m. lapkričio 28 d. – tarpinė konsoliduota 9 mėnesių finansinė atskaitomybė;

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: 8 441 55 102