Avaldatud: 2014-05-04 22:55:44 CEST
Silvano Fashion Group
Börsiteade

Silvano Fashion Group ühtlustab tarnetingimusi

Tallinn, 2014-05-04 22:55 CEST --  

Seoses vajadusega kehtestada kõikidel turgudel ühtsed tarnetingimused, on Silvano Fashion Group viinud läbi müügitingimustes muudatused, mille eesmärgiks on tagada kõikidel tarbijaturgudel Silvano Fashion Group kaubamärkidele ühtne hinnapoliitika. Venemaal rakendus uus hinnapoliitika alates 15. aprillist 2014. 

Selle tulemusel kehtib partneritele uus baashinnakiri, mis lähtub meie tootmisüksuste väljamüügihinnast. Rakendub ka uus ning ühtne allahindluste poliitika, mis on sõltuvuses klientidele seatud eesmärkide täitmisest, kasvuplaanist, ettemaksu olemasolust ning firmakaupluste standardite jälgimisest.

Nende protsessidega seonduvalt on mõned meie edasimüüjad avaldanud kommertslepingute sõlmimise kohta omapoolse seisukoha ajakirjanduse vahendusel (näiteks Äripäev online, 04.05.2014). Silvano Fashion Group omalt poolt avaldab, et tegemist on mõne edasimüüjaga kes üritavad mõjutada ettevõtet avalikkuse kaasamisega paremate tingimuste väljakauplemiseks. Meie hinnangul on klientide mure ennekõike seotud rubla ostujõu vähenemisega 2013. ja 2014 aastal ning keerulisema makromajandusliku olukorraga.

Kokkuvõtvalt, nimetatud vaidluse mõju ettevõtte majandustulemustele ei ole märkimisväärne, hetkel on majandustulemuste osas peamine mõju üldises lõpptarbijate ostujõus. Samuti ei ole uudistel mõju meie tootmisettevõtetele Valgevenes ja Lätis, kus tootmisplaanides erilisi muudatusi kavas ei ole.

Silvano Fashion Group avalikustab oma 1 kvartali majandustulemused hiljemalt 09. mail 2014.a

Märt Meerits
juhatuse liige
Silvano Fashion Group
6845 000
info@silvanofashion.com