Paskelbta: 2014-05-02 08:00:02 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Linas Agro Group“ pardavė UAB „Lignineko“

Panevėžys, Lietuva, 2014-05-02 08:00 CEST --  

AB „Linas Agro Group“ valdoma įmonė AB „Linas Agro“ pardavė 100 proc. „Lignineko“ akcijų UAB „ECT Trading“ už 4 550 074 litų sumą.

Prieš tai, sausio mėnesį, nuo UAB „Lignineko“ buvo atskirta UAB „Fossio“, kuriai atiteko pusė lignino kaupyklos, esančios Kėdainių raj. Zabieliškio kaime bei maždaug 400 tūkst. kub. m lignino. UAB „Lignineko“ priklauso kita pusė lignino telkinio.

„2010 metų pavasarį už beveik 2 mln. litų sumą įsigiję UAB „Lignineko“ planavome prekiauti ligninu kaip žaliava biokurui. Tačiau vykdydami lignino panaudojimo bandymus supratome, kad jo panaudojimo sritis neapsiriboja energetika. Ligninas yra puiki žaliava gaminti augalų substratams, turi ir kitų panaudojimo sričių. Kelerius metus tyrinėjome jo naudojimo galimybes ir kiekvieno iš galimų verslų pelningumą. Pamatėme, kad tai per smulkus verslas mūsų grupei, nesusijęs su kitomis mūsų veiklomis ir teatnešantis mažiau nei 1 proc. pajamų. Todėl nusprendėme parduoti pusę lignino kaupyklos įmonei UAB „ECT Trading“, kad atsipirktų įdėtos investicijos“, – sako AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius Tomas Tumėnas.

Kita pusė ligninio telkinio kartu su UAB „Fossio“ lieka grupės nuosavybe.

  

Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group“ yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kurios pavaldžiosios įmonės augina ir parduoda grūdus, aliejines sėklas, žaliavas pašarams, paukštieną ir jos gaminius, taip pat žaliavas bei prekes žemės ūkio produkcijos gamybai. Ji valdo bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. Grupei priklauso augalinės žemės ūkio produkcijos tarptautinės prekybos kompanija Lietuvoje AB „Linas Agro“, grūdų saugyklų valdymo įmonė UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB (valdanti grūdų saugyklas Joniškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Šakių rajone, Šiauliuose ir Vilkaviškyje), prekybos įmonė Latvijoje SIA „Linas Agro“, tarptautinė prekybos įmonė Danijoje Linas Agro A/S, žemės ūkio paskirties žemių valdymo kompanijų grupė ŽŪB „Landvesta“, žemės ūkio bendroves valdanti įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, prekes ir paslaugas žemės ūkio gamybai teikianti UAB „Dotnuvos projektai“, logistikos įmonė UAB „Jungtinė ekspedicija“, paukštynai AS „Putnu fabrika Kekava“, SIA „Lielzeltini“ bei kitos įmonės. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Viso Grupėje dirba virš 2 100 darbuotojų. Konsoliduotos gruodį pasibaigusio pirmojo AB „Linas Agro Group“ 2013–2014 finansinių metų pusmečio  pajamos siekė 1 002 mln. Lt, EBITDA – 50 mln. Lt.

Nuo 2010 m. vasario 17 d. AB „Linas Agro Group“ yra pagrindiniame NASDAQ OMX Vilnius biržos įmonių sąraše.

 

         Daugiau informacijos:
         
         AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius
         Tomas Tumėnas
         Mob. 8 682 36 616
         E.p. t.tumenas@linasagro.lt