Julkaistu: 2014-04-23 14:35:15 CEST
Marimekko Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 23.4.2014 klo 15.35


Marimekko Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavaa.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Marimekko Oyj:n vuoden 2013 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilivuodelta 2013 osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.5.2014.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle myönnettiin vastuuvapaus tilivuodelta 2013.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2013: puheenjohtajalle 30 000 euroa ja muille jäsenille 20 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.3.2014 on julkistettu, tai mikäli tämä ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Lisäksi päätettiin, ettei yhtiön toimitusjohtajalle makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Pekka Lundmark. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Catharina Stackelberg-Hammarén. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Puheenjohtajana toimii Pekka Lundmark ja varapuheenjohtajana Mika Ihamuotila.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Kim Karhu.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous viimeistään 7.5.2014.

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Kumpulainen
Puh. 09 758 7293

piia.kumpulainen@marimekko.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin sekä vaatteita, laukkuja ja muita asusteita. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2013 Marimekko-tuotteiden brändimyynti oli noin 191 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 94 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa Marimekko-myymälöitä oli 133. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 500 henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.fi