Avaldatud: 2014-04-10 14:10:00 CEST
Olympic Entertainment Group
Börsiteade

OEG nõukogu liikme Peep Vain'i avaldus oma ametikohalt lahkumiseks ning täiendava küsimuse võtmine korralise üldkoosoleku päevakorda

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (edaspidi „Aktsiaselts“) teavitab börsi Aktsiaseltsi nõukogu liikme Peep Vain’i poolt 09.04.2014 esitatud avaldusest oma ametikohalt lahkumiseks alates vastavasisulise otsuse vastu võtmisest Aktsiaseltsi korralisel üldkoosolekul.

Aktsiaseltsi korraline üldkoosolek toimub 25. aprillil 2014. a algusega kell 15:00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses aadressil Liivalaia 33, Tallinn, Eesti.

HansaAssets OÜ (registrikood 10978402), kellele kuulub 45,17% Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, on esitanud vastavalt äriseadustiku § 293 lõikele 2 nõude võtta korralise üldkoosoleku päevakorda täiendav küsimus. HansaAssets OÜ on esitanud avalduse täiendada korralise üldkoosoleku päevakorda alljärgmise punktiga:

5. Nõukogu liikme Peep Vain’i tagasikutsumine

Vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktile 8.3 koosneb nõukogu kolmest kuni seitsmest liikmest. Peep Vain’i tagasikutsumise järel koosneb nõukogu kolmest liikmest (sh ühest sõltumatust liikmest), mistõttu ei ole vajalik valida 25.04.2014 toimuval korralisel üldkoosolekul uut nõukogu liiget.

HansaAssets OÜ poolt esitatud täiendava küsimuse korralise üldkoosoleku päevakorda võtmise otsuse eelnõu avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com koos juhatuse poolt koostatud otsuse eelnõuga. Lisaks on võimalik vastavate dokumentidega tutvuda alates 11. aprillist 2014. a Aktsiaseltsi asukohus aadressil Pronksi 19, 3. korrus tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00. 

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com