Paskelbta: 2014-04-04 08:50:06 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Vadovybės komentaras apie 2013 m. AB Vilkyškių pieninės veiklos rezultatus

2014 m. kovo 28 d. AB Vilkyškių pieninės valdyba patvirtino audituotas AB Vilkyškių pieninės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už finansinius metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 dieną.

2013 m. AB Vilkyškių pieninės grupės (toliau – Bendrovė) konsoliduotos pajamos buvo 364 mln. litų (105,5 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. pajamomis – 296 mln. litų (85,6 mln. eurų), padidėjo 23 procentais.

2013 m. EBITDA siekė 24 mln. litų (7 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. EBITDA – 16 mln. litų (4,6 mln. eurų), padidėjo 50 proc. EBITDA marža sudarė 6,6 proc. (2012 m. – 5,4 procento).

2013 m. grynasis pelnas sudarė 13 mln. litų (3,8 mln. eurų), palyginti su 2012 m. grynuoju pelnu – 7,7 mln. litų (2,23 mln. eurų), padidėjo 70 proc. Pelno marža sudarė 3,6 proc. (prieš metus – 2,6 proc.)

Vadovybės komentaras apie 2013 m. Bendrovės veiklos rezultatus:

Nepaisant stipriai besikeičiančios aplinkos tiek žaliavinio pieno rinkoje, tiek atskirose pagrindinėse eksporto rinkose, Bendrovė 2013 m. sugebėjo pademonstruoti tęstinį progresą visose esminėse veiklos srityse bei finansiniuose rezultatuose.

Apžvelgiant 2013 metų Bendrovės veiklos rezultatus, galima išskirti šiuos svarbiausius veiksnius, turėjusius įtakos pokyčiams:

  1. 2012 metais  Vilkyškių gamykloje išplėsti sūrių gamybos pajėgumai, 2013 metais leido pasiekti didesnės mąsto ekonomijos efektą bei Vilkyškių pieninės Grupės produktų krepšelyje padidinti aukštos pridėtinės vertės produktų dalį.
  2. 2013 metais situacija žaliavinio pieno rinkoje  bei kainos pasaulinėse produktų rinkose keitėsi itin dinamiškai. Reaguodama į šiuos pokyčius bei aktyviai dirbdama su  produktų krepšelio struktūra, Bendrovė sugebėjo pasiekti geresnių veiklos rezultatų.
  3. 2013 metais Bendrovė ir toliau sistemingai dirbo stiprindama įmonės prekės ženklą bei prioritetinių produktų grupių pozicijas pagrindinėse pardavimo rinkose. Džiugu, jog mūsų pastangos buvo pastebėtos, ir Vilkyškių Pieninės prekės ženklas buvo pripažintas sėkmingiausiu 2013 m. prekės ženklu „Verslo Žinių“ ir AC Nielsen rengtame konkurse.
  4. Nepaisant aktyvių plėtros pastangų  pagrindinėse pardavimo rinkose, Bendrovė ir toliau aktyviai ieško naujų realizacijos rinkų, siekdama diversifikuoti pardavimo rinką bei turėti didesnį lankstumą produkto krepšelio atžvilgiu. 2013 metais Bendrovė sugebėjo pasiekti reikšmingai didesnius  pardavimus tokiose netradicinėse rinkose kaip Izraelis, Arabų šalys, Balkanai bei  Graikija.

Apibendrinant, galima teigti, jog Bendrovė 2013 metais  pasiekė pagrindinius užsibrėžtus kokybinius ir kiekybinius tikslus, užtikrindama tolimesnę Vilkyškių Pieninės Grupės plėtrą.

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         tel. 8-441-55102


Atsakingu asmenu patvirtinimas LT.pdf
Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf