Julkaistu: 2014-04-02 15:10:00 CEST
Elisa
Yhtiökokouksen päätökset

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päätökset

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.4.2014 KLO 16.10

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2013 perusteella jaetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 7.4.2014 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.4.2014. 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2013.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi nykyisistä jäsenistä, Raimo Lind, Leena Niemistö, Eira Palin-Lehtinen, Jaakko Uotila ja Mika Vehviläinen sekä uusina jäseninä Petteri Koponen ja Seija Turunen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärä on 15 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

ELISA OYJ
 

Vesa Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. 010 262 3036

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi