Paskelbta: 2014-02-28 15:20:31 CET
AB "Anykščių vynas"
Tarpinė informacija

AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ neaudituotas 2013 m. veiklos rezultatas

Anykščiai, Lietuva, 2014-02-28 15:20 CET --  AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ 2013 m. veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus – 0,5 mln. Lt (0,1 mln. eurų) nuostolis prieš apmokestinimą. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu buvo patirtas 2,4 mln. litų (0,7 mln. eurų) nuostolis prieš apmokestinimą.

2013 m. pardavimų pajamos sudaro 19,3 mln. Lt (5,6 mln. eurų) ir lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 56 procentais.

 

Pateikiame 2013 metų tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį.

Šią informaciją taip pat galima rasti bendrovės tinklapyje www.anvynas.lt Investuotojams skirtoje dalyje.

 

Papildomą informaciją teikia: Direktorius Audrius Zuzevičius tel. +370 381 50 299.


Tarpine finansine ataskaita 2013 12 31(LT).pdf