Paskelbta: 2014-02-28 09:00:01 CET
APB "Apranga"
Tarpinė informacija

„Aprangos” grupės 2013 m. 12 mėnesių tarpinė informacija

Vilnius, Lietuva, 2014-02-28 09:00 CET -- „Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2013 m. dvyliką mėnesių sudarė 45,3 mln. Lt (13,1 mln. eurų), kai 2012 m. atitinkamu laikotarpiu „Aprangos“ grupė uždirbo 44,0 mln. Lt (12,7 mln. eurų) konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą (augimas – 3,0%). Grupės neaudituotas konsoliduotas 2013 m. ketvirto ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 12,2 mln. Lt (3,5 mln. eurų), kai 2012 m. ketvirtą ketvirtį pelnas siekė 12,5 mln. Lt (3,6 mln. eurų), t.y. sumažėjo 2,4%.

„Aprangos“ grupės EBITDA per 2013 m. dvyliką mėnesių sudarė 64,1 mln. Lt (18,6 mln. eurų) ir, lyginant su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, išaugo 4,4%. 2013 m. ketvirto ketvirčio EBITDA sudarė 17,2 mln. Lt (5,0 mln. eurų), t.y. išaugo 0,3%, lyginant su 2012 m. ketvirtu ketvirčiu.

Su „Aprangos“ grupės 2013 m. dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: www.apranga.lt/investuotojams.

         Rimantas Perveneckas
         „Aprangos“ grupės generalinis direktorius
         (8~5) 2390801


Vadovu patvirtinimas 2013Q4 LT.pdf
FA2013Q4 LT.pdf