Paskelbta: 2014-02-28 08:08:26 CET
Ignitis gamyba
Tarpinė informacija

2013 metais „Lietuvos energijos gamyba“ ir toliau gerino veiklos rezultatus

Elektrėnai, Lietuvs, 2014-02-28 08:08 CET -- Nacionalinė elektros gamintoja „Lietuvos energijos gamyba“ praėjusiais metais sėkmingai derino pareigą užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą ir siekį didinti vertę savo akcininkams. „Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupė 2013 m. uždirbo 239,6 mln. litų pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – tai 41,1 proc. daugiau nei 2012 m.

„Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupės (toliau – Grupė) pajamos 2013 m. sudarė 1 199,4 mln. litų. Dėl sumažėjusių remtinos elektros energijos gamybos apimčių ir įtemptos konkurencijos laisvojoje rinkoje Grupė 2013 m. gavo 16,9 proc. mažiau pajamų negu 2012 m.

Nepaisant pajamų sumažėjimo, EBIDTA marža išaugo 8,2 procentinio punkto – nuo 11,8 proc. 2012 m. iki 20 proc. 2013 m.. Pagrindinė to priežastis – sėkminga Grupės veikla prekiaujant elektros energija. Nors beveik visą spalio mėnesį ir kelias lapkričio dienas Elektrėnų komplekse gaminama virškvotinė elektros energija turėjo neigiamos įtakos Grupės komercinės veiklos rezultatams, sėkminga prekyba 2013 m. pabaigoje užtikrino gerus metinius prekybos rezultatus.

2013 m., palyginti su 2012 m., Grupės veiklos sąnaudos sumažėjo daugiau nei penktadaliu (22,4 proc.) ir siekė 1 076,7 mln. litų. Didžiausios įtakos tam turėjo kintamų sąnaudų sumažėjimas.

Grupės grynasis pelnas 2013 m. sudarė 108,6 mln. litų ir buvo 2,8 karto didesnis negu 2012 m. (38,6 mln. litų).

„2013-ieji, ypač antroji metų pusė, buvo itin įtempti dėl sudėtingos situacijos elektros energijos rinkoje, apsunkinusios užduotį tinkamai subalansuoti elektros energijos gamybos ir pirkimų portfelį. Vis dėlto tai buvo padaryta sėkmingai ir Grupės veiklos rezultatuose atsispindi įgyvendinti tikslai, kurių per visus praėjusius metus aktyviai siekė kiekvienas Grupės darbuotojas – didinti veiklos efektyvumą, racionaliai naudoti veiklos išteklius ir užtikrinti kokybiškas paslaugas klientams. Be to, 2013-aisiais sėkmingai atlikome visus namų darbus ir padėjome tvirtus pamatus šiuo metu Bendrovėje vykdomo didžiausio projektošilumos energijos gamybos pajėgumų statybos Elektrėnuose – įgyvendinimui. Biokuro katilinės statyba Elektrėnuose jau prasidėjo, tad tikime, kad netolimoje ateityje šis ir kiti investiciniai projektai padės dar efektyviau gaminti energiją“, – sako Juozas Bartlingas, „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Gamybos rodikliai

„Lietuvos energijos gamybos“ valdomos elektrinės 2013 m. pagamino 1,96 TWh elektros energijos. 2012 m. buvo pagaminta 2,2 TWh, t. y., 11 proc. daugiau elektros energijos.

 Elektrėnų komplekse (kombinuoto ciklo bloke ir rezervinėje elektrinėje) 2013 m. pagaminta 1,08 TWh elektros energijos – tai 0,18 TWh didesnis elektros energijos kiekis negu remtinai gamybai Elektrėnuose skirta kvota. Per 2013 m. sausį–rugsėjį buvo pagaminta beveik visa Elektrėnų kompleksui 2013 m. skirta kvota. Per ketvirtąjį ketvirtį, tęsiantis apriboto elektros energijos importo situacijai, susidarius elektros energijos trūkumui piko metu ir esant poreikiui užtikrinti elektros kainų stabilumą, beveik visą spalio mėnesį kombinuoto ciklo bloku ir kelias dienas lapkritį 300 MW galingumo rezervinės elektrinės Elektrėnuose bloku buvo gaminama virškvotinė elektros energija.

Kauno hidroelektrinėje iš atsinaujinančio energijos šaltinio vandens 2013 m. pagaminta 0,41 TWh elektros energijos. Tai – beveik trečdaliu daugiau negu 2012 m., kai buvo pagaminta 0,31 TWh). Daugiau elektros energijos hidroelektrinėje pagaminta dėl didesnio vidutinio Nemuno debito. Kauno hidroelektrinėje pagamintą sertifikuotą „Žalią lietuvišką energiją“ 2013 m. pirko 8 buitiniai ir 40 juridinių Grupės įmonės „Energijos tiekimas“ klientų.

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos apimtys 2013 m. smarkiai nepasikeitė – elektrinėje pagaminta 0,48 TWh elektros energijos (2012 m. – 0,47 TWh).

 Reguliuojama ir komercinė veikla

 Reguliuojama Grupės veikla apima elektros energijos gamybą rezervinėje elektrinėje Elektrėnuose, šilumos gamybą bei rezervinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinių teikiamas galios rezervavimo paslaugas. 2013 m., mažėjant remtinos elektros gamybos apimtims, Grupė iš reguliuojamos veiklos gavo 516,2 mln. litų pajamų (2012 m. – 596,7 mln. litų).

 Komercinė Grupės veikla – tai elektros energijos gamyba Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir Kauno hidroelektrinėje, taip pat elektros energijos didmeninė ir mažmeninė prekyba laisvoje rinkoje bei kitos komercinės paslaugos. 2013 m. pajamos iš komercinės veiklos siekė 683,2 mln. litų ir dėl įtemptos konkurencijos laisvojoje rinkoje buvo 19,4 proc. mažesnės nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Vis dėlto sėkmingai pasirinkta Grupės elektros energijos prekybos strategija lėmė, kad komercinės veiklos pelnas prieš apmokestinimą (EBT) išaugo 26,5 proc. (nuo 59,6 mln. litų 2012 m. iki 75,4 mln. litų 2013 m.).

         Stasys Vaitonis, „Lietuvos energijos gamyba“, AB Korporatyvinės komunikacijos skyriaus projektų vadovas
         Tel. (8 5) 278 2909, el. paštas stasys.vaitonis@le.lt


1 priedas. Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai.jpg
2 priedas. Pagrindiniai Grupės gamybos ir pardavimų rodikliai.jpg
Lietuvos energijos gamyba 2013 metų 12 mėnesių tarpinė finansinė ataskaita.pdf