Paskelbta: 2014-02-28 08:13:18 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2013 m. dvylikos mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2013 metų pajamos buvo 364,4 mln. LTL (105,5 mln. EUR), arba 23% didesnės negu 2012 metais. Konsoliduotas 2013 metų pelnas – 13 mln.LTL (3,8 mln.EUR), per 2012 metais įmonių grupė uždirbo 7,7 mln.LTL (2,2 mln.EUR).

 AB Vilkyškių pieninės 2013 m. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. 2013 m. dvylikos mėnesių rezultatų pristatymą galite atsisiųsti dinaminiu formatu:

2013 m. dvylikos mėnesių rezultatai

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2013 m. dvylikos mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf
2013 m. 12 men. veiklos rezultatai.pdf