Paskelbta: 2014-02-28 08:00:06 CET
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2013–2014 finansinių metų 6 mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2014-02-28 08:00 CET --  

AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2013–2014 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. gruodžio 31 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2013–2014 finansinių metų 6 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Agnė Barauskaitė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_6_men_2013-2014_IFRS.pdf
LNA_6_men_2013-2014_Konsoliduotasis_tarpinis_veiklos pranesimas.pdf