Publicēts: 2014-02-27 15:10:15 CET
Latvijas Gāze
Finanšu informācija

Neauditēts 2013. gada 12 mēnešu finanšu pārskats

AS „Latvijas Gāze” 2013. gada 12 mēnešos patērētājiem pārdeva 1452 milj.m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2012. gada periodu dabasgāzes realizācija ir samazinājusies par 0,8 %. Dabasgāzes tirdzniecības apjomu samazinājums saistīts ar āra gaisa temperatūras atšķirībām, kā arī ar siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju fosilā kurināmā aizstāšanu ar šķeldu.

Dabasgāzes iesūknēšanas sezona Inčukalna PGK tika uzsākta 2013.gada 17.aprīlī un pabeigta 2013.gada 14. oktobrī. Sezonā tika iesūknēti 2 137 milj.m3 dabasgāzes, iesūknēšanas sezonas beigās sasniedzot aktīvās dabasgāzes apjomu 2 300 milj.m3.

2013. gada 12 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par LVL 403,4 milj. (EUR 574,0 milj.), kas ir par 5,6 % mazāk nekā attiecīgajā 2012. gada periodā.

Ieņēmumu samazinājums pret 2012. gada attiecīgo periodu saistīts ar dabasgāzes tirdzniecības apjoma izmaiņām un to, ka 2013. gada 12 mēnešos naftas produktu kotāciju un valūtas kursu izmaiņu rezultātā rūpnieciskajiem lietotājiem un iedzīvotājiem tika piemēroti dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi, kas atbilda dabasgāzes tirdzniecības cenai, kas bija par 4,1 % zemāka nekā 2012. gada 12 mēnešos. Ieņēmumi, salīdzinot ar 2012. gadu, samazinājās gan rūpnieciskajā, gan mājsaimniecību klientu sektorā.

2013. gada 12 mēnešus AS „Latvijas Gāze” pabeidza ar LVL 22,6 milj. (EUR 32,2 milj.) lielu peļņu, kas ir par 1,3 % mazāka nekā attiecīgajā 2012. gada periodā, kad peļņa bija LVL 22,9 milj. (EUR 32,6 milj.).

Kapitālieguldījumu programmas ietvaros 2013. gada 12 mēnešos apgūti LVL 19,8 milj. (EUR 28,2 milj.) investīciju līdzekļi, kas galvenokārt izmantoti sadales un pārvades gāzesvadu renovācijai, tehnoloģisko iekārtu modernizācijai un urbumu rekonstrukcijai.

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


2013_12_menesi.pdf