Publicerad: 2014-02-27 11:38:00 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy Guidning 2014: Omsättningsmål för P2P utlåning på 1,5 Miljarder kronor

TrustBuddy, världens största Peer-to-Peer låneaktör inom segmentet för små kortfristiga lån, presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2013 och utsikter för 2014. Den fullständiga rapporten återfinns på www.trustbuddyinternational.com

TrustBuddy bedömer att 2014 blir det sjätte året i rad med kraftig tillväxt för bolaget, vilket uppnådda lånevolymer under januari 2014 25 % över föregående månad vittnar om.

TrustBuddy bedömer att tillväxten gynnas av de plattforms- och systeminvesteringar som gjordes under 2013. Investeringarna möjliggör effektiv implementering av tekniska förbättringar som förenklar både för våra kunder och användare, underlättar ytterligare europeisk expansion samt pågående och framtida produktutveckling

TrustBuddy förväntar sig att en ny och betydande institutionell kapitalinjektion kommer att göras tillgänglig på plattformen under andra kvartal 2014, som i sin tur ytterligare kommer att driva tillväxt av lånevolymer

Guidning: TrustBuddy bedömer att lånevolymerna under 2014 kommer att uppgå till SEK1,5 Miljarder. Lånevolymerna förväntas växa exponentiellt under året med huvuddelen av tillväxten under andra halvår 2014.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)
Tel: +47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46 8-503 015 50.


Pressmeddelande_2012-02-27_2_swe.pdf