Publicerad: 2014-02-27 11:33:00 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Årsresultat 2013 - Harder, Better, Faster, Stronger

TrustBuddy, världens största Peer-to-Peer låneaktör inom segmentet för små kortfristiga lån, presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2013 och utsikter för 2014. Den fullständiga rapporten återfinns på www.trustbuddyinternational.com

För femte år i rad växte TrustBuddy’s låneplattform med mer än 100 % på årlig basis, och framtiden uppvisar inga tecken på avmattning.

Intäkterna under 2013 uppgick till SEK 80,9m, en uppgång med 111 % mot föregående år, och har möjliggjorts genom en ökning av lånevolymen motsvarande 103 % till SEK 528m. EBITDA sjönk marginellt till SEK -2,5m (2012: SEK -1,2m) på grund av ökade systeminvesteringar och expansion av vår europeiska närvaro.

Operationellt var 2013 ett år med stora och signifikanta framsteg: kraftig intäktsökning, Pan-europeisk expansion, investeringar i vår online plattform och övriga system samt ny tillgång till institutionellt kapital. Introduktionen av institutionellt lånekapital (SEK 110m) på plattformen under december 2013 blir en central drivare av lånevolymer under 2014 och framöver.

Under fjärde kvartalet 2013 blev hög efterfrågan från låntagare en utmaning då denna inte till fullo kunde mötas av motsvarande tillgång till lånekapital vilket hade en negativ effekt på resultaten under perioden. Detta löstes genom den institutionella kapitalinjektionen enligt ovan, som mottogs den 27e december 2013. Det tillförda kapitalets positiva effekter kommer att bli uppenbara under 1Q 2014.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)
Tel: +47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46 8-503 015 50.


Pressmeddelande_2012-02-27_1_swe.pdf