Publicerad: 2014-02-26 10:54:50 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

​TRUSTBUDDY: Framtida tillväxt säkrad genom större investering i nyutvecklad P2P IT-plattform med dubblerad kapacitet

Som en direkt följd av den starka tillväxt som TrustBuddy åtnjuter på samtliga aktiva marknader, meddelar bolaget slutförandet av ett större internt IT-projekt. Utvecklingsprojektet innebär en stor finansiell insats, och omfattar ett stort antal mantimmar. Det helt nya IT-systemet är en egenutvecklad teknisk P2P-plattform för hantering av bolagets samtliga kundtransaktioner över hela världen och säkrar den fortsatta ökningen av antalet kunder och transaktionsvolymer.

Utvecklingen av den nya plattformen har genomförts under 2013 och den färdiga versionen genomgår för närvarande tester och står inför lansering på marknaden inom kort. Den nya plattformen förbättrar kundupplevelse, kontroll och tillgänglighet för både långivare och låntagare. Systemet förbättrar effektiviteten markant i syfte att hantera den förestående ökningen av transaktionsvolymer, säkerhet och kontroll. En viktig del i systemets funktionalitet är förmågan att automatisera en majoritet av transaktionerna, väsentligt höja säkerhets- och kontrollfunktioner samt möjlighet att addera nya produkter. Detta säkerställer möjligheten att hantera mer än dubbelt så många transaktioner per anställd i det användarvänliga gränssnittet.

Den befintliga P2P-plattformen, som används sedan 2010, har löpande uppgraderats och är fortfarande ett effektivt system baserat på dagens volymer. Den nya P2P IT-plattformen möter den förväntade snabba tillväxten och den stora ökningen av volymer som tidigare kommunicerats i januari. Genom att planera framåt och utveckla denna nya plattform står TrustBuddy redo att möta marknadens efterfrågan, både i dag och i morgon, och ligga steget före tänkbara tekniska begränsningar.

Plattformens förväntade livslängd beräknas till minst 4-5 år, och är specificerad att klara hantering av en transaktionsvolym på fler än 200,000 godkända lån per månad och hanterar ett obegränsat antal marknader. Med den nya systemplattformen, räknar TrustBuddy med att förbli den ledande P2P-aktören inom segmentet för små lån och kortfristig finansiering under överskådlig framtid.

Utvecklingen av den nya plattformen har förutom direkta IT-investeringar, som har aktiverats i balansräkningen, medfört ökade driftskostnader, som i sin tur påverkat de finansiella resultaten för 2013. Detta resultat bedöms emellertid snabbt kunna regenereras både genom övergripande värde och genom ökad finansiell prestanda.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is the first P2P Lending company in the world to go public (on NASDAQ FIRST NORTH in 2011), and is currently the largest P2P Lending company in the world by loan numbers and customer growth. The company is continuously expanding, and is present throughout Scandinavia and in other selected countries in Europe. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm with the ticker code TBDY. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ)’s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.


Pressmeddelande_2014-02-26_swe.pdf