Paskelbta: 2014-02-24 09:40:36 CET
AB „Grigeo“
Tarpinė informacija

AB GRIGIŠKĖS 2013 metų 1-12 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Vilnius, Lietuva, 2014-02-24 09:40 CET -- Per 2013 m. dvylika mėn. įmonių grupė, kurią sudaro AB „GRIGIŠKĖS“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Klaipėda recycling“, pasiekė 328,8 mln. litų (95,2 mln. EUR) konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 39,3 mln. litų (11,4 mln. EUR) arba 13,6 % daugiau nei per 2012 m.

Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 148,6 mln. litų (43,0 mln. EUR) ir tai yra 37,6 mln. litų (10,9 mln. EUR), arba 33,8 % daugiau nei prieš metus.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 15,4 mln. Lt (4,5 mln. EUR) pelno prieš mokesčius ir tai yra 4,7 mln. Lt (1,4 mln. EUR) arba 44,6 % daugiau nei per 2012 m.

Per 2013 m. Bendrovė uždirbo 7,1 mln. Lt (2,1 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą.

Grupės ir Bendrovės EBITDA rodiklis - pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo,- palyginti su 2012 m., augo atitinkamai 22,6 % ir 10,3 %. T.y., 2013 m. Grupės EBITDA – 43,6 mln. Lt (12,6 mln. EUR), Bendrovės – 22,7 mln. Lt (6,6 mln. EUR).

AB „GRIGIŠKĖS“ valdybos vertinimu 2013 m sausio 11 d. paskelbti prognoziniai 2013 m. AB „GRIGIŠKĖS“ ir įmonių grupės finansinių rezultatai yra pasiekti, taigi, eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui bus siūloma už 2013 m. skirti ir išmokėti ne mažiau kaip du kart didesnius dividendus akcijai nei buvo mokama už 2012 m.

Daugiau informacijos AB „GRIGIŠKĖS“ 2013 metų 1-12 mėn. tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. prisegtas bylas).

         Gintautas Pangonis
         AB „GRIGIŠKĖS“ prezidentas
         (+370-5) 243 58 01


GRI2013yIVQ tarpine ataskaita.pdf
GRI2013yIVQ atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf