Paskelbta: 2014-01-30 15:27:28 CET
AB "Klaipėdos baldai"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos baldai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai

AB „Klaipėdos baldai“ (toliau-Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2014 metų sausio 30 dieną, priimti nutarimai:

  1. Išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomojo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai.
  2. Patvirtinti UAB „SBA furniture group“ (juridinio asmens kodas 300103836) asmeniu teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas.

 

AB „Klaipėdos baldai“

Direktorius

Vidas Mišeikis

 

Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Koncerno SBA viešųjų ryšių vadovė

Goda Januškevičiūtė

Tel. +370 612 07 187