Paskelbta: 2014-01-29 15:00:00 CET
Telia Lietuva, AB
Tarpinė informacija

2013 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai

2014 m. sausio 28 d. TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas TEO LT, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. gruodžio 31 dieną.

Bendros TEO įmonių grupės 2013 m. ketvirtojo ketvirčio pajamos buvo 179 mln. litų (51,8 mln. eurų) ir, palyginti su 2013 m. trečiojo ketvirčio pajamomis – 181 mln. litų (52,5 mln. eurų), sumažėjo 1,4 proc., o palyginti su 2012 m. ketvirtojo ketvirčio pajamomis – 190 mln. litų (54,9 mln. eurų), sumažėjo 5,7 procento. 2013 m. dvylikos mėnesių bendros pajamos buvo 721 mln. litų (208,7 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. dvylikos mėnesių pajamomis – 760 mln. litų (220,2 mln. eurų), sumažėjo 5,2 procentais.

2013 m. dvylikos mėnesių EBITDA buvo 293 mln. litų (84,8 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. dvylikos mėnesių EBITDA – 307 mln. litų (88,9 mln. eurų), sumažėjo 4,7 procento. EBITDA marža sudarė 40,6 proc. (2012 m. – 40,4 procento). 2013 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA buvo 65 mln. litų (18,9 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. ketvirtojo ketvirčio EBITDA – 71 mln. litų (20,5 mln. eurų), sumažėjo 8,1 procento. EBITDA marža sudarė 36,4 proc. (2012 m. – 37,4 procento).

2013 m. dvylikos mėnesių pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2012 m. dvylikos mėnesių pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 177 mln. litų (51,4 mln. eurų), sumažėjo 6,6 proc. ir sudarė 166 mln. litų (48 mln. eurų). 2013 m. ketvirtojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2012 m. to paties ketvirčio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 38 mln. litų (11 mln. eurų), sumažėjo 9,8 proc. ir sudarė 34 mln. litų (9,9 mln. eurų).

2013 m. sausio–gruodžio laikotarpio pelnas, palyginti su 2012 m. to paties laikotarpio pelnu – 159 mln. litų (46,1 mln. eurų), sumažėjo 6,2 proc. ir sudarė 149 mln. litų (43,2 mln. eurų). Pelno marža sudarė 20,7 proc. (prieš metus – 20,9 procento). 2013 m. spalio–gruodžio laikotarpio pelnas, palyginti su 2012 m. to paties laikotarpio pelnu – 36 mln. litų (10,3 mln. eurų), sumažėjo 12,9 proc. ir sudarė 31 mln. litų (9 mln. eurų). Pelno marža buvo 17,3 proc. (prieš metus – 18,7 procento).

 

Vadovybės komentaras apie 2013 m. dvylikos mėnesių Bendrovės veiklos rezultatus:

„TEO pajamų per 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,4 proc. – iki 179 mln. litų (51,8 mln. eurų) (neįskaičiuojant vienkartinių projektų, pajamų padaugėjo 0,9 procento). Sumažėjimą daugiausia lėmė mažesnės pajamos iš balso telefonijos paslaugų. Bendrovės pajamos, neįskaičiuojant pajamų iš balso telefonijos paslaugų, palyginti su praėjusio ketvirčio duomenimis, padidėjo 0,6 proc. (per metus pajamų padaugėjo 3,9 proc.). Tokį augimą daugiausia lėmė tai, kad daugiau gauta pajamų iš interneto ir TV paslaugų.
 
Traukiantis Lietuvos telekomunikacijų rinkai (per 2013 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2012 m. to paties laikotarpio duomenis, rinkos pajamų sumažėjo 6,6 proc.), TEO 2013 m. dvylikos mėnesių pajamų, palyginti su 2012 m., sumažėjo 5,2 proc. dėl sumažėjusių pajamų iš tarptautinio verslo. Pajamų iš šalies viduje teikiamų balso telefonijos paslaugų sumažėjo 22 mln. litų (6,4 mln. eurų) (2012 m. – 23 mln. litų (6,7 mln. eurų)). Nepaisant to, kadangi bendrovė taikė griežtą sąnaudų kontrolę, jos EBITDA marža siekė 40,6 procento. Tai yra pati didžiausia marža per pastaruosius ketverius metus. 2013 m. pajamų, neįskaičiuojant pajamų iš balso telefonijos paslaugų, kiekvieną ketvirtį buvo gaunama vis daugiau. Ypač padaugėjo pajamų iš internetinės televizijos (padaugėjo 17,9 proc.) ir interneto paslaugų (3,7 procento).
 
Bendrovė laisvų pinigų turėjo 144 mln. litų (41,7 mln. eurų), o laisvų pinigų srauto ir pajamų santykis buvo 20 proc. – tik šiek tiek mažesnis nei 2012 m., kai jis siekė 23 procentus.
 
2013 metai TEO buvo svarbūs ir dėl šių pasiekimų: interneto paslaugų vartotojų skaičius perkopė 430 tūkst., o TV paslaugų klientų – viršijo 170 tūkstančių. Bendrovė vykdė savo įsipareigojimą vartotojams ir toliau plėtė naujos kartos šviesolaidinį interneto tinklą. Dėl to 2013 m. vartotojų, kurie naudojasi šviesolaidine interneto prieiga, tapo daugiau nei tų, kurie naudojasi varinėmis technologijomis (DSL). Be to, didžiajai vartotojų daliai TEO padidino DSL technologija teikiamo interneto spartą 100 procentų.
 
Praėjusiais metais interaktyviosios televizijos vartotojams TEO pasiūlė kanalų rinkinį „Mano“: jį vartotojas gali sudaryti iš jam patinkančių TV kanalų. Bendrovė sudarė galimybių savo klientams įsigyti įrangos: nuo televizoriaus iki nešiojamojo ar planšetinio kompiuterio, taip pat sukūrė interneto saugumo sprendimus verslo ir privatiems klientams. Pernai TEO įgyvendino projektą „Wi-Fi mokykloms“ ir sukūrė belaidžio interneto prieigas 450 Lietuvos mokyklų. Bendrovė taip pat sukūrė naujos kartos interneto televizijos paslaugą išmaniesiems įrenginiams „Interneto.tv“. Ši paslauga žymi naują televizijos plėtros etapą ir sudaro galimybę žiūrėti televiziją kompiuteryje, išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje bet kur Lietuvoje, kur veikia interneto, įskaitant ir „Wi-Fi“ ar 3G, ryšys.“

   

PRIDEDAMA:

  • TEO LT, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. gruodžio 31 dieną.
  • TEO LT, AB 2013 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.

 

         Darius Džiaugys,
         Ryšių su investuotojais vadovas,
         tel. (8 5) 236 7878


2013_12_menesiu_ataskaita.pdf
2013_12_menesiu_rezultatai.pdf