Paskelbta: 2014-01-28 06:43:39 CET
AB "Klaipėdos baldai"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie ketinamą siūlyti akcijų kainą oficialaus siūlymo metu

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“ praneša apie gautą informaciją iš akcininko apie ketinamą siūlyti akcijų kainą oficialaus siūlymo metu

 

AB „KLAIPĖDOS BALDAI“ (toliau - Bendrovė) praneša apie 2014 m. sausio 27 d. gautą informaciją iš akcininko UAB „SBA Furniture Group“. 2014 m. sausio 27 d. „SBA Furniture Group“ įsigijo visas KJK FUND SICAV-SIF priklausiusias Emitento akcijas, už vieną įsigytą akciją sumokant EUR 2,83 kainą.

UAB „SBA Furniture Group“ pranešė, kad  ketina supirkti Bendrovės akcijas oficialaus siūlymo metu ir siūlyti kainą už vieną akciją, lygią 2,83 EUR, kuri yra tokia pati kaip ir kaina, už kurią buvo įsigytos Emitento akcijos iš KJK FUND SICAV-SIF, jeigu Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nuspręs išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai bei patvirtinti UAB „SBA Furniture Group“  asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas. 

 

Direktorius

Vidas Mišeikis

 

Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Koncerno SBA viešųjų ryšių vadovė

Goda Januškevičiūtė

Tel. +370 612 07 187