Publicēts: 2014-01-23 11:38:35 CET
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Informācija par padomes vadību

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” padomes vadība paliek nemainīga, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Padomes, kas darbu uzsāka 2014. gada janvārī, priekšsēdētāja darbu turpina Kirils Seļezņovs un vietnieki Juris Savickis un Ahims Zauls.

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv