Offentliggjort: 2014-01-14 16:44:41 CET
Formuepleje LimiTTellus A/S
Selskabsmeddelelse

Anmodning om afnotering af selskabets aktier fra handel på Nasdaq OMX

Selskabet anmoder i dag Nasdaq OMX om at afnotere Selskabets aktier fra handel på Nasdaq OMX på baggrund af generalforsamlingens bemyndigelse af 26. november 2013.

 

Nasdaq OMX's regler for udstedere af aktier pkt. 2.9 uddyber, at hvis et selskab anmoder om sletning, skal denne anmodning ifølge værdipapirhandelsloven tages til følge, medmindre OMX på baggrund af en vurdering af selskabets tilstand og særlige situation finder, at sletning er til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion.

 

Selskabet er efter den gennemførte kapitalnedsættelse og udlodning af mere end 99% af værdierne, efter bestyrelsens opfattelse ikke længere egnet til handel på OMX, henset til den begrænsede kapital i Selskabet samt Selskabets reducerede investeringsaktiviteter.

 

I øvrigt bemærkes, at det for Selskabet, og dermed aktionærerne, forekommer at være uforholdsmæssigt omkostningstungt at forblive optaget til handel på OMX henset til den begrænsede aktivitet i Selskabet.

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Søren Astrup på

tlf. 87 46 49 00.

 


20140114 LimiTTellus anmodnig om afnotering.pdf