Julkaistu: 2014-01-07 08:39:30 CET
Raisio
Pörssitiedote

Raisio ja Intellectual Ventures patentoivat suomalaisen kalanrehukeksinnön USA:han

Raisio Oyj, pörssitiedote 7.1.2014

RAISIO JA INTELLECTUAL VENTURES PATENTOIVAT SUOMALAISEN KALANREHUKEKSINNÖN USA:HAN

Raision ja Intellectual Venturesin (IV) yhteisyritys Benemilk Oy on jättänyt suomalaista kalanrehukeksintöä koskevan patenttihakemuksen ja aloittaa keksinnön kaupallistamisen USA:ssa. Patenttihakemus koskee suomalaisen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kehittämää kalanrehua, jossa rehun sisältämää kalaöljyä voidaan aikaisempaa enemmän korvata ekologisemmalla ja edullisemmalla rypsiöljyllä säilyttäen lohien laatu ja terveyshyödyt sekä kuluttajien tarpeiden mukaiset tuotteet.  

Raisioagro on ollut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen keskeinen yhteistyökumppani uuden kalanrehun kehittämisessä ja yhtiö on ottanut menetelmän jo käyttöönsä. Lohien ruokintaa voidaan muuttaa kasvipohjaisemmaksi ilman, että kalan hyvät ravintoarvot heikkenevät. Keksinnön myötä lohenkasvatuksen kannattavuus ja ekologinen kestävyys paranevat, kun luonnonkaloista peräisin olevan kalaöljyn käyttöä kyetään vähentämään selvästi.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koordinoimassa Tekes-tutkimuksessa kallis ja saatavuudeltaan rajallinen kalaöljy korvattiin lohien alkukasvatusvaiheessa suurimmaksi osaksi suomalaisella rypsiöljyllä. Vasta lohien loppukasvatusvaiheessa rehun kalaöljypitoisuus oli korkea. Kalaöljyn korvaaminen rypsiöljyllä alkukasvatusvaiheessa vähensi tarvittavan kalaöljyn määrän noin puoleen ja samalla lohien terveellisyys, kasvu, jalostettavuus, säilyvyys sekä maku pysyivät hyvinä. Myös kalatuotteiden vierasainepitoisuus laski entisestään. Rypsiöljypitoista rehua syöneissä lohissa oli tutkimuksen mukaan enemmän terveydelle hyödyllisiä rasvahappoja kuin kotimaisessa luonnonkalassa tai valkolihaisessa tuontikalassa.

Tämän hetken hinnoilla noin kaksi kertaa rypsiöljyä kalliimman kalaöljyn korvaaminen rypsiöljyllä lohien ravinnossa parantaa kalankasvatuksen tuotantoketjua ja kannattavuutta merkittävästi. Vaikka kalaöljyn tuotannon volyymi on globaalisti ollut riittävä, auttaa rypsiöljyn käyttö pienentämään luonnonkalakantojen riittävyyteen kohdistuvaa painetta. Rypsiöljyn hintaan ei kohdistu yhtä suuria korotuspaineita kuin kalaöljyn hintaan.

Raision toimitusjohtaja Matti Rihko sanoo: ”On rohkaisevaa, että uutta suomalaista huippuosaamista päästään jälleen kaupallistamaan maailmalle ja että keksintö on syntynyt tiedemaailman ja yritysmaailman yhteistyönä. Keksinnön arvo voi lähivuosina kasvaa lohen kuluttajakysynnän nousun ja kalaöljyn tuotannon perustana olevien luonnonkalakantojen vähenemisen myötä. Keksintö on toimiva ja kestävä ratkaisu ruokaketjun hyötysuhteen parantamiseksi, mikä on sekä keskeinen haaste että mahdollisuus tulevaisuuden ruokaketjun rakentamisessa.”

IV:n perustaja ja teknologiajohtaja Edward Jung toteaa: ”Uusi kalanrehukeksintö on osoitus elintarvike- ja agrosektorien suuresta potentiaalista globaalien ongelmien ratkaisemisessa ja kannattavuuden parantamisessa. Tämä patenttihakemus on käytännön osoitus siitä, että Raision ja IV:n yhteisyritys voi toimia alustana laajemmallekin yhteistyölle.”

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puh. 050 567 3060

 

Lisätietoja:
Raision toimitusjohtaja Matti Rihko, puh. 0400 830 727

 

 

 

Raisio-konserni lyhyesti

Raisio Oyj on kansainvälinen, kasvipohjaisen ravinnon erityisosaaja. Raision toiminta on jaettu kahteen yksikköön: Brändeihin ja Raisioagroon. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Ukraina, Puola, Viro ja Ruotsi. Raision osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 584 miljoonaa euroa ja liiketulos 35 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 900 henkilöä. Raision tunnetuimmat brändit ovat Benecol, Honey Monster, Elovena, Sunnuntai, Nordic, Poppets ja Benemilk.

 

 

Jakelu
NASDAQ OMX
Keskeiset mediat
www.raisio.com