Paskelbta: 2014-01-02 10:01:15 CET
APB "Apranga"
Informacinis pranešimas investuotojams

„Aprangos” grupės apyvarta 2013 m. gruodžio mėnesį bei 2013 metais

Vilnius, Lietuva, 2014-01-02 10:01 CET -- Neaudituotais duomenimis 2013 metais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) pasiekė 583,9 mln. litų (169,1 mln. eurų), arba 10,2% daugiau nei 2012 metais.

 „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2013 metais Lietuvoje sudarė 366,6 mln. litų (106,2 mln. eurų) arba 8,5% daugiau nei 2012 metais. 2013 metais „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Latvijoje pasiekė 145,2 mln. litų (42,0 mln. eurų) ir padidėjo 15,5%, apyvarta Estijoje sudarė 72,1 mln. litų (20,9 mln. eurų) ir padidėjo 9,0%.

 „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2013 m. gruodžio mėnesį sudarė 58,5 mln. litų (16,9 mln. eurų), ir buvo 10,8% didesnė nei 2012 m. gruodžio mėnesio apyvarta.

2013 m. 4-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 164,0 mln. litų (47,5 mln. eurų), arba 9,6% daugiau, nei 2012 metais. Per 2013 m. 4-ą ketvirtį, lyginant su atitinkamu 2012 m. ketvirčiu, apyvarta Lietuvoje išaugo 5,0%, Latvijoje augo 22,8%, Estijoje 9,3%.

Per 2013 metus „Aprangos“ grupė atidarė 11 naujų parduotuvių, perėmė 5 „Mango“ parduotuves, 11 parduotuvių rekonstravo ir 2 uždarė. Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 148 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 69,7 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 5,1%.

„Aprangos“ grupė 2014 metais planuoja pasiekti 628 mln. Lt (182 mln. eurų) apyvartą (su PVM), arba apie 7,5% didesnę, nei faktinė 2013 metų apyvarta.

„Aprangos“ akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Baltijos Oficialiame prekybos sąraše. Kontrolinis „Aprangos“ grupės akcijų paketas priklauso koncernui “MG Baltic“.

         Rimantas Perveneckas
         „Aprangos“ grupės generalinis direktorius
         (8~5) 2390801