Publicēts: 2013-12-16 12:15:00 CET
Latvijas Gāze
Finanšu kalendārs

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi

2013. / 12 mēneši / nerevidēts / 24-28.02.2014

2013. / 12 mēneši / revidēts / 25-30.04.2014

2014. / 3 mēneši / 26-31.05.2014

2014. / 6 mēneši / 25-31.08.2014

2014. / 9 mēneši / 24-30.11.2014

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv