Publicerad: 2013-12-16 11:49:10 CET
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Förvärvar byggklar mark i Silverdal, Sollentuna

Stockholm, 2013-12-16 11:49 CET --

ALM Equity (100%) har förvärvat detaljplanelagd mark i Silverdal av Skanska omfattande byggrätter om cirka 4 800 kvm BTA bostäder. Området är en av de sista etapperna av Silverdalsområdet och är beläget invid Rådanområdet. Ytterligare 5 200 kvm BTA bostäder kan förvärvas när ny detaljplan, som är antagen men överklagad, vinner laga kraft. Avtalet är villkorat av en fördjupad miljöundersökning.

Området kommer att utvecklas etappvis med en blandning av radhus, parhus, villor och lägenheter. Upplåtelseformen kommer att vara äganderätter alternativt bostadsrätter.

”Silverdals popularitet ligger både i de natursköna omgivningarna och i närheten till Stockholms innerstad. Det här är en av de sista etapperna av Silverdal och med läget mot Edsviken har vi möjlighet att tillföra området attraktiva bostäder utöver det vanliga”. Säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se