Publicerad: 2013-12-12 10:08:47 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Beslut om tilldelning av tecknade aktier

Som tidigare meddelats har en extra bolagsstämma i TrustBuddy International AB (publ) ("TrustBuddy" eller "Bolaget") den 9 december 2013 fattat beslut om en riktad nyemission av högst 54.545.454 aktier till en teckningskurs om 1,10 kronor per aktie. Aktiekapitalet kunde enligt beslutet öka med högst 2.140.899,079328 kronor.

Styrelsen har idag beslutat om tilldelning efter att teckning skett, varvid totalt 50.450.913 aktier slutligt tilldelats, varvid aktiekapitalet ökar med 1.980.189,095006 kronor. Efter registreringen av de nya aktierna uppgår antalet aktier till 326.268.566 och aktiekapitalet uppgår till 12.805.981,458383 kronor. Nyemissionen medför en total utspädning om 15,46 %.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at

NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46 8-503 015 50.


Pressmeddelande_2013-12-11.pdf