Publicerad: 2013-12-09 12:43:53 CET
ALM Equity AB
Pressmeddelande

Pressmeddelande: ALM och ByggVesta satsar på nybyggnation av bostäder i Rinkeby

Stockholm, 2013-12-09 12:43 CET --   

 

ALM Equity och ByggVesta har tecknat ett samarbetsavtal om framtida utveckling av byggrätter för bostäder i Rinkeby, Stockholm. Fastigheterna, Akalla 4;1 m fl, med arbetsnamnet Rinkebyterassen är obebyggda och ligger i Rinkebystråkets förlängning nära Kista och Ursvik. I området skapar också Familjebostäder ett nytt handelsstråk med fokus på matkultur. Rinkebystråket blir därmed en levande mötesplats med uteserveringar, restauranger, take-away, kaféer och delikatesser. Totalt kommer ALM Equity och ByggVesta att skapa ca 32 400 kvm med lika fördelat ägande. Totalt planeras ca 400 hyresrätts- och bostadsrättslägenheter. Detaljplanen för området har vunnit laga kraft i december 2013.  

”Det känns fantastiskt att få vara med att skapa nyproducerade bostäder i utkanten på ett miljonprogramsområde under omdaning. Människor i området som vill äga sitt boende kommer nu få möjlighet till det i stället för att bo i omoderna äldre hyreslägenheter” säger Joakim Alm, VD ALM Equity

”Det har varit viktigt för oss att få med rätt partner för bostadsrättsdelen i detta projekt där vi ska skapa ett modernt avtryck i anslutning till ett miljonprogramsområde” Vi vill tillsammans med ALM Equity utveckla ett attraktivt område som tillför hela stadsdelen mervärden säger Fredrik Arpe, VD ByggVesta AB  

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD Alm Equity, tel 0733 – 96 97 27

Fredrik Arpe, VD ByggVesta AB, tel 0705 - 58 42 62

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

OM ByggVesta: ByggVesta är ett fastighetsutvecklande bolag som vill bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle där människor med olika behov och önskemål kan hitta ett attraktivt boende att trivas i. Tillsammans med AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, äger vi Fastighetsbolaget Grön Bostad där vi förvaltar 1 300 hyreslägenheter. www.byggvesta.se

OM Rinkebyterassen: Rinkebyterrassen är en del av Järvalyftet och området kommer utgöra en av noderna i den förstärkta koppling mellan Kista och Rinkeby som kommer löpa från Rinkeby centrum via Rinkebystråket, över Terrassen och Järvafältet, till Kista centrum.

Redan 2003 togs ett beslut om att bygga ihop bostadsområdena i anslutning till Järvafältet genom att bygga om och delvis täcka över E18, Stockholms västra pulsåder som idag skär rakt igenom området. Ett komplicerat projekt som bland annat innehåller nybyggnation av bostäder ovanpå nya E18. Många byggherrar var initialt intresserade, men allteftersom komplexiteten klarnade föll de ifrån en efter en, tills ByggVesta var enda kvarvarande byggherre i projektet.


ALM och ByggVesta satsar på nybyggnation av bostäder i Rinkeby.pdf