Publicerad: 2013-12-09 09:05:35 CET
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Utvecklar sjönära bostäder i Gröndal

Stockholm, 2013-12-09 09:05 CET --  

ALM Equity har förvärvat bolaget Byggvesta Bryggvägen BR av Bygg Vesta AB som innehåller fastigheten Gröndal 1:1 m fl av. Fastigheterna ligger i Gröndal med frontläge mot Mälaren och medger en byggrätt om cirka 4 000 kvm ljus bta fördelat på 45 bostäder. I området finns idag blandad bebyggelse med bostäder, kontor och verksamhetslokaler som ska rivas.

Detaljplanen är överklagad i sista instans. Förvärvet är villkorat av att planen vinner laga kraft.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se