Paskelbta: 2013-11-29 08:00:02 CET
Ignitis gamyba
Tarpinė informacija

„Lietuvos energijos gamyba“, AB įmonių grupės 2013 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai

Elektrėnai, Lietuva, 2013-11-29 08:00 CET -- Trečiąjį 2013 m. ketvirtį „Lietuvos energijos gamyba“ padėjo užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą

Nacionalinei elektros gamintojai „Lietuvos energijos gamybai“ trečiasis šių metų ketvirtis buvo įtemptas, tačiau bendrovė atliko savo funkciją – užtikrino energijos tiekimą trūkstant elektros ir taip padėjo stabilizuoti biržoje susiformavusias aukštas kainas.

Per 2013 m. sausį–rugsėjį „Lietuvos energijos gamyba“ pagamino beveik visą elektros gamybai Elektrėnų komplekse (rezervinėje elektrinėje ir kombinuoto ciklo bloke) skirtą kvotą. Didžioji dalis elektros Elektrėnuose pagamintos elektros – 0,67 TWh arba trys ketvirtadaliai skirtos kvotos – buvo pagaminta per trečiąjį ketvirtį. Šiuo laikotarpiu, kai elektros importo į Lietuvą galimybės buvo smarkiai apribotos, „Lietuvos energijos gamyba“ padėjo užtikrinti patikimą elektros sistemos veikimą.

„Mūsų specialistai užtikrino, kad reikiamas elektros energijos kiekis būtų pagamintas, tačiau vasarą susiklosčiusi situacija tęsėsi ir rudenį. Kombinuoto ciklo blokas buvo išjungtas tik spalio 24-ąją, kai gamybai Elektrėnuose skirta kvota buvo išnaudota jau pačioje spalio pradžioje. Apibendrinti šios rinkoje susidariusios sudėtingos situacijos įtaką rezultatams, galėsime kalbėdami apie paskutinio metų ketvirčio ir visų 2013 metų rezultatus“, – sako „Lietuvos energijos gamybos“ generalinis direktorius Juozas Bartlingas.

Tuo metu per devynis 2013 m. mėnesius „Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupė (toliau – Grupė) uždirbo 87,9 mln. Lt grynojo pelno. 2012 m. sausio–rugsėjo grynasis pelnas siekė 36,1 mln. Lt.

„Visus devynis šių metų mėnesius Grupė teikė kokybiškas paslaugas klientams, didino veiklos efektyvumą. Per šį laikotarpį sėkmingai vykdėme tiek reguliuojamą, tiek komercinę veiklą“, – sako J. Bartlingas. 

Per 2013 m. 9 mėnesius Grupė gavo 932 mln. Lt pajamų. Dėl mažesnių remtinos elektros energijos gamybos apimčių (2012 m. gamybai Elektrėnuose skirta kvota buvo 1,53 TWh, 2013 m. – 0,9 TWh) ir itin įtemptos konkurencijos laisvojoje rinkoje Grupės pajamos, palyginti su 2012 m. 9 mėnesių rezultatu, mažėjo 147,2 mln. Lt (13,6 proc.). Vis dėlto tinkamai subalansuotas elektros energijos gamybos ir pirkimų portfelis, racionalus veiklos išteklių naudojimas užtikrino pelningą Grupės veiklą.

2013 m. 9 mėnesių Grupės pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) marža buvo 21,5 proc. Palyginti su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA marža išaugo daugiau nei dvigubai (buvo 9,6 proc.). EBITDA atitinkamai didėjo nuo 103,1 mln. Lt iki 200,6 mln. Lt. Grynasis Grupės pelningumas padidėjo 6,1 procentinio punkto: 2012 m. 9 mėnesių grynojo pelningumo rodiklis siekė 3,3 proc., šiemet tuo pačiu laikotarpiu – 9,4 proc.

Gamybos rodikliai

„Lietuvos energijos gamybos“ valdomos elektrinės per 2013 m. 9 mėn. pagamino 1,55 TWh, o pernai tuo pačiu metu buvo pagaminta 1,78 TWh, t. y., 13 proc. daugiau, elektros energijos.

Per 2013 m. 9 mėnesius Elektrėnų komplekse, kurį sudaro rezervinė elektrinė ir kombinuoto ciklo blokas, buvo pagaminta 0,88 GWh elektros energijos.

Kauno hidroelektrinėje per 2013 m. 9 mėn. pagaminta 0,32 TWh. Dėl didesnio vidutinio Nemuno debito šioje elektrinėje pagaminta net trečdaliu daugiau elektros energijos negu jos buvo pagaminta per 2012 m. 9 mėnesius.  Kauno hidroelektrinė pagamino 33 proc. visos per 2013 m. 9 mėnesius šalyje iš atsinaujinančių išteklių pagamintos ir į tinklus patiektos elektros energijos. Šią Grupės įmonės „Energijos tiekimas“ parduodamą sertifikuotą „Žalią lietuvišką energiją“ 2013 m. rugsėjo pabaigoje vartojo 37 įmonės ir 6 namų ūkiai.

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos apimtys per 9 šių metų mėnesius, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio gamybos apimtimis, nepasikeitė – elektrinėje pagaminta 0,35 TWh elektros energijos.

Reguliuojama ir komercinė veikla

Reguliuojama Grupės veikla apima elektros energijos gamybą rezervinėje elektrinėje Elektrėnuose, šilumos gamybą bei rezervinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinių teikiamas galios rezervavimo paslaugas. Per 2013 m. 9 mėnesius Grupė iš reguliuojamos veiklos gavo 478,6 mln. Lt pajamų – tai 7,1 proc. daugiau nei per tą patį 2012 m. laikotarpį.

Komercinė Grupės veikla – tai elektros energijos gamyba Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir Kauno hidroelektrinėje, taip pat elektros energijos didmeninė ir mažmeninė prekyba laisvoje rinkoje bei kitos komercinės paslaugos. 2013 m. 9 mėn. pajamos iš komercinės veiklos siekė 453,3 mln. Lt ir dėl įtemptos konkurencijos laisvojoje rinkoje buvo 28,3 proc. mažesnės nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Vis dėlto sėkmingai pasirinkta Grupės elektros energijos prekybos strategija lėmė, kad komercinės veiklos pelnas prieš apmokestinimą (EBT) išaugo 40 proc. (nuo 51,3 mln. Lt per 2012 m. 9 mėn. iki 72 mln. Lt per 2013 m. 9 mėn.).

 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB yra „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės dalis.

„Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupę sudaro: patronuojanti įmonė – rezervinę elektrinę ir kombinuoto ciklo bloką Elektrėnuose, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno hidroelektrinę valdanti „Lietuvos energijos gamyba“, AB (iki 2013 m. rugpjūčio 5 d. – Lietuvos energija, AB), taip pat Energijos tiekimas UAB, UAB „Kauno energetikos remontas“, UAB Technologijų ir inovacijų centras (nuo 2013 m. lapkričio 4 d. – UAB Duomenų logistikos centras).

Daugiau informacijos:

Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas

Tel. (8 5) 278 2908, el. paštas valentas.neviera@le.lt


2 priedas. Pagrindiniai LEG grupės gamybos ir pardavimų rodikliai.jpg
1 priedas. Pagrindiniai LEG grupės veiklos rodikliai.jpg
LEG konsoliduotos ir įmonės finansinės ataskaitos už 2013 m. 9 mėn. laikotarpį.pdf