Paskelbta: 2013-11-29 08:04:07 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB „Vilkyškių pieninė“ 2013 m. devynių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2013 m. devynių mėnesių pajamos buvo 264,4 mln. LTL (76,6 mln. EUR), arba 22% didesnės negu per tą patį laikotarpį 2012 m. 2013 m. devynių mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas – 9,9 mln.LTL (2,9 mln.EUR), per 2012 m. devynis mėnesius įmonių grupės konsoliduotas grynasis pelnas buvo 5,4 mln.LTL (1,6 mln.EUR)

AB Vilkyškių pieninės 2013 m. devynių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. Taip pat 2013 m. devynių mėnesių rezultatų pristatymą galite atsisiųsti dinaminiu formatu:

2013 m. devynių mėnesių rezultatai

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2013 m. devynių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys.pdf
AB Vilkyskiu pienine 2013 m. 9 men. veiklos rezultatai.pdf