Publicēts: 2013-11-28 15:23:59 CET
Latvijas Gāze
3 un 9 mēnešu finanšu pārskats

Neauditēts 2013. gada 9 mēnešu finanšu pārskats

Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze” 2013.gada 9 mēnešos patērētājiem pārdeva 1045,9 milj.m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2012.gada periodu dabasgāzes realizācija ir palielinājusies par 2,8 % un pārsniedz budžetā plānoto apjomu par 3,0 % vai 30,9 milj.m3.

Dabasgāzes iesūknēšanas sezona Inčukalna PGK tika uzsākta 2013.gada 17.aprīlī. Uzsākot dabasgāzes iesūknēšanu, aktīvās gāzes krājumi Inčukalna PGK bija 182,35 milj.m3.

Iesūknēšanas sezona Inčukalna PGK tika pabeigta 2013.gada 14. oktobrī un sezonā tika iesūknēti 2 136,7 milj.m3 dabasgāzes, iesūknēšanas sezonas beigās sasniedzot aktīvās gāzes apjomu 2 300 milj.m3.

2013.gada 9 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par LVL 293,6 milj., kas ir par 0,03 % vairāk nekā attiecīgajā 2012.gada periodā.

Gāzes tirdzniecības apjoma izmaiņas nepalielināja kopējos ieņēmumus, jo 2013.gada 9 mēnešos naftas produktu kotāciju un valūtas kursu izmaiņu rezultātā rūpnieciskajiem lietotājiem un iedzīvotājiem tika piemēroti dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi, kas atbilda dabasgāzes tirdzniecības cenai, kas bija par 0,8% mazāka nekā 2012.gada 9 mēnešos. Ieņēmumi, salīdzinot ar 2012.gadu, palielinājās rūpnieciskajā, bet samazinājās mājsaimniecību klientu sektorā.

2013.gada 9 mēnešus AS „Latvijas Gāze” pabeidza ar LVL 9,7 milj. lielu peļņu, kas ir par 40,6 % lielāka nekā attiecīgajā 2012.gada periodā, kad peļņa bija LVL 6,9 milj.

Kapitālieguldījumu programmas ietvaros 2013.gada 9 mēnešos apgūti LVL 10,5 milj. investīciju līdzekļi, kas galvenokārt izmantoti sadales un pārvades gāzesvadu renovācijai, tehnoloģisko iekārtu modernizācijai un urbumu rekonstrukcijai.

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


2013_9_menesi.pdf