Paskelbta: 2013-11-28 14:33:56 CET
AB "Lietuvos dujos"
Tarpinė informacija

AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. devynių mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2013-11-28 14:33 CET -- AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. devynių mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

  • 2013 m. devynių mėnesių tęsiamos veiklos pardavimo pajamos – 1.105,5 mln. Lt (320,2 mln. EUR). 2012 m. devynių mėnesių tęsiamos veiklos pardavimo pajamos – 1.217,1 mln. Lt (352,5 mln. EUR).
  • 2013 m. devynių mėnesių tęsiamos veiklos pelnas prieš apmokestinimą – 34,3 mln. Lt (9,9 mln. EUR). 2012 m. devynių mėnesių tęsiamos veiklos pelnas prieš apmokestinimą – 41,9 mln. Lt (12,1 mln. EUR).
  • 2013 m. devynių mėnesių grynasis pelnas: grynasis pelnas iš viso – 42,3 mln. Lt (12,2 mln. EUR), tęsiamos veiklos grynasis pelnas – 32,3 mln. Lt (9,3 mln. EUR), nutrauktos veiklos grynasis pelnas – 10,0 mln. Lt (2,9 mln. EUR). 2012 m. devynių mėnesių grynasis pelnas: grynasis pelnas iš viso – 60,0 mln. Lt (17,4 mln. EUR), tęsiamos veiklos grynasis pelnas – 39,2 mln. Lt (11,4 mln. EUR), nutrauktos veiklos grynasis pelnas – 20,8 mln. Lt (6,0 mln. EUR).

   

PRIDEDAMA:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Lietuvos dujos“ devynių mėnesių, pasibaigusių 2013 m. rugsėjo 30 d., sutrumpintos finansinės ataskaitos;

3. Tarpinė informacija – AB „Lietuvos dujos“ neaudituoti 2013 m. devynių mėnesių rezultatai;

4. Pranešimas spaudai „AB „Lietuvos dujos“ neaudituoti 2013 m. devynių mėnesių rezultatai“

 

 

Įgaliotas asmuo:

Giedrė Glinskienė

Generalinio direktoriaus pavaduotoja –

vyriausioji finansininkė

Tel. (8 5) 2360215


FA_20130930_LT.pdf
ps_2013-11-28_LT.pdf
ataskaita_2013_9_men_LT.pdf
atsak_patv_FA_20130930_LT.pdf