Publicēts: 2013-11-28 14:10:50 CET
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Uzņēmuma paziņojums

Par investīciju projektu.

Informējam, ka A/S „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (turpmāk- RER) līdz 02.12.2013. plāno iesniegt projekta iesniegumu, lai pretendētu uz līdzfinansējumu VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” administrētajā atbalsta programmā „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”, saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19.oktobra noteikumiem Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām”.

Projekta mērķis ir iegādāties jaunas tehnoloģiskās iekārtas, lai balstoties uz uzņēmuma zinātnisko potenciālu paplašinātu uzņēmuma ražotās produkcijas klāstu, ieviešot ražošanā jaunus asinhronās vilces elektromotorus elektrovilcieniem, kā arī uzlabojot esošos asinhronās vilces elektromotorus metro vagoniem. Investīciju projekta īstenošana sniegs AS „RER” iespēju uzlabot ražotās produkcijas kvalitāti, diversificēt produkcijas klāstu, nostiprinot uzņēmuma konkurētspēju, kā arī palielināt gatavās produkcijas preces vērtību, kas nākotnē paver jaunas iespējas jaunu eksporta tirgu apgūšanā.

Kopējais investīciju apjoms šī projekta ietvaros sastāda ap 2 milj. LVL.

Atbilstoši augstāk minētās atbalsta programmas nosacījumiem, RER ir uzsākusi iepirkumu procedūras un 27.11.2013. ievietojusi paziņojumus par projekta ietvaros veicamajām iegādēm iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā- www.iub.gov.lv.

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta uzņēmuma esošās darbības modernizācija un paplašināšana, kas ietver jaunu produktu ražošanu.

            Par turpmāko procesa virzību informācija sekos.

 

Valde