Publicerad: 2013-11-28 09:51:29 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy bygger infrastruktur för nya produkter och banklicens

TrustBuddy är i ett transformerande skede där företaget bygger upp infrastruktur med ny personal och teknik för att stödja nya P2P-produkter och den ansökta banklicensen. TrustBuddy har investerat kraftigt i utveckling av infrastruktur under 2013 vilken finansierats genom löpande förtjänst. Detta är en naturlig utveckling av företaget som ger en stadig ökning av omsättningen samtidigt som kostnadsbasen endast påverkas marginellt.

 

For additional information, please contact:
Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)
+47 40 40 47 50

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm.

Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.


PRESS_RELEASE_2013-11-28_swe_1.pdf