Paskelbta: 2013-11-27 08:47:36 CET
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2013–2014 finansinių metų 3 mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2013-11-27 08:47 CET --
AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2013–2014 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. rugsėjo 30 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2013–2014 finansinių metų 3 mėnesių konsoliduotąsias finansines ataskaitas (neaudituotas).

 

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Agnė Barauskaitė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_3_men_2013-2014_Konsoliduotasis_tarpinis_veiklos pranesimas.pdf
LNA_3_men_2013-2014_IFRS.pdf