Publicerad: 2013-11-25 09:41:11 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TRUSTBUDDY PÅ VÄG ATT MÖTA FÖRVÄNTADE 400 MILJONER KRONOR I P2P-LÅNEKAPITAL

TrustBuddy meddelade igår att man har erhållit P2P-lånekapital om c:a 110 miljoner kronor (12,3 miljoner EUR). Detta är mycket välkommet sedan efterfrågan på TrustBuddys låneprodukt är mycket stark. Givet nuvarande omsättning förväntas detta kapitaltillskott öka 2014 års nettoomsättning med 45 miljoner kronor utan att öka kostnadsbasen. I augusti i år meddelade TrustBuddy sin prognos för år 2014 om ett förväntat tillskott om 400 miljoner kronor för att kunna möta den ökade efterfrågan från nya låntagare. Genom att redan nu tillföra 110 miljoner kronor till P2P-låneplattformen och tillföra kapitalstarka investerare förväntas TrustBuddy möta sina mål för 2014.

    

For further information, please contact:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

 

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

http://tbdy.com/

   

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is the first P2P Lending company in the world to go public (on NASDAQ FIRST NORTH in 2011), and is currently the largest P2P Lending company in the world by loan numbers and customer growth. The company is continuously expanding, and is present throughout Scandinavia and in other selected countries in Europe. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm with the ticker code TBDY. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ)’s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.


PRESS_RELEASE_2013-11-25_2_swe.pdf