Publicerad: 2013-11-25 09:40:27 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TRUSTBUDDYS TIO STÖRSTA AKTIEÄGARE GARANTERAR INVESTERING OM 18,5 MILJONER EURO MED EGNA AKTIER

Mot bakgrund av den förändrade inriktning som de nya investerarna innebär för TrustBuddy har de tio största aktieägarna valt att stödja transaktionen med egna aktier. Således kommer den nya investerargruppen att uppnå ett så väsentligt ägande i TrustBuddy att TrustBuddy och investerarna kommer att ha samma framtida intressen.

Det här är första gången sedan dess grundande år 2010 som TrustBuddy välkomnar större inlåningsinvesterare och aktieinvesterare. I tillägg till detta minskar detta väsentligen utspädningseffekten för de mindre aktieägare som inte deltar i transaktionen. Som nämndes i gårdagens pressmeddelande kommer de mindre aktieägarnas innehav att spädas ut med 5 % (från c:a 33 % till 27 % i den första emissionen) och när/om alla teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädningen öka med ytterligare c:a 3 %.

    

For further information, please contact:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

 

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

http://tbdy.com/

 

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is the first P2P Lending company in the world to go public (on NASDAQ FIRST NORTH in 2011), and is currently the largest P2P Lending company in the world by loan numbers and customer growth. The company is continuously expanding, and is present throughout Scandinavia and in other selected countries in Europe. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm with the ticker code TBDY. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ)’s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.


PRESS_RELEASE_2013-11-25_1_swe.pdf