Publicerad: 2013-11-24 20:54:35 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TRUSTBUDDY ERHÅLLER 6,2 MILJONER EUR I EN RIKTAD NYEMISSION VILLKORAD AV BESLUT AV BOLAGSSTÄMMA OCH 12,3 MILJONER EUR I P2P-LÅNEKAPITAL

TrustBuddy har anskaffat nytt kapital från utvalda internationella investmentfonder och kapitalstarka individer, varigenom bolaget direkt tillförs totalt € 18,5 miljoner i nytt kapital, av vilket 3 miljoner EUR är P2P-långivningskapital och av kvarvarande 15,5 miljoner EUR utgörs 40 % av en riktad nyemission (6,2 miljoner EUR, 51 miljoner aktier, 1,10 kronor/aktie) och 60 % i försäljning av befintliga aktier från bolagets tio törsta aktieägare (9,3 miljoner EUR, 76 miljoner aktier, 1,10 kronor/aktie). För att undvika en allt för hög grad av utspädning har de största aktieägarna överenskommit att sälja delar av sina innehav till de nya investerarna. Alla likvider från denna försäljning kommer att inskjutas som lånekapital till P2P-långvningsplattformen under en tolvmånadersperiod. Denna grupp av aktieägare blir delvis kompenserad genom att erhålla teckningsoptioner till en teckningskurs om 1,20 kronor att utnyttjas efter 24 månader.

Det totala antalet aktier kommer att öka från c:a 275 miljoner till 326 miljoner efter emissionen (givet att alla teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier att bli c:a 366 miljoner). De mindre aktieägare (som inte deltar i försäljningen av befintliga aktier) kommer få sina innehav utspädda med 5 % (från c:a 33 % till 27 %) i den första emissionen och när/om alla teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädningen att öka med ytterligare c:a 3 %. Den riktade emissionen av aktier och teckningsoptioner förutsätter beslut av bolagsstämma som kommer att hållas den 9 december 2013 i Stockholm (kallelse till den extra bolagsstämman publiceras i separat pressmeddelande måndagen den 25 november 2013).

Det fulltecknade beloppet i transaktionen uppgick till mer än dubbelt så mycket som det tilldelade beloppet om € 18,5 miljoner och intresset från institutionella investerare har varit exceptionellt i Europa och USA.

De nya investerarna medför inte bara kapital utan även flera år av erfarenhet och kommer att utgöra en vital del av TrustBuddys framtid. Det nya kapitalet är den sista hörnstenen i förberedelsen för TrustBuddy i den genomgripande förändring som bolaget genomgår, där man förbereder för en helt ny nivå av affärer och internationell tillväxt. Fullständiga detaljer om transaktionen och TrustBuddy's nya affärer kommer att tillhandahållas i separata pressmeddelanden inom den närmsta framtiden.

Liberum Capital har agerat rådgivare och bookrunner och Erik Penser Bankaktiebolag kommer att vara emissionsinstitut. DLA Nordic är legal rådgivare till TrustBuddy in denna transaktion.

 

For further information, please contact:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

 

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

http://tbdy.com/

    

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is the first P2P Lending company in the world to go public (on NASDAQ FIRST NORTH in 2011), and is currently the largest P2P Lending company in the world by loan numbers and customer growth. The company is continuously expanding, and is present throughout Scandinavia and in other selected countries in Europe. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm with the ticker code TBDY. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ)’s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.


PRESS_RELEASE_2013-11-24_swe.pdf