Paskelbta: 2013-11-21 10:45:14 CET
AB "Limarko laivininkystės kompanija"
Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2013 m. lapkričio 21 d. įvykusio AB „Limarko laivininkystės kompanija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai darbotvarkės klausimais:

1. Dėl akcijų išbraukimo iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje – susirinkime nebuvo pritarta išbraukti AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje.

2. Dėl akcijų nebesiūlymo viešai – susirinkime nebuvo pritarta sprendimo projektui nebesiūlyti AB „Limarko laivininkystės kompanija“ akcijų viešai.

3. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo – Bendrovės įstatų pakeitimams nepritarta.

Šie sprendimai priimti akcininko UAB „Limarko“ iniciatyva, atsižvelgiant į tai, kad po skelbimo sušaukti šį akcininkų susirinkimą paskelbimo UAB „Limarko“ įgijo daugiau kaip 95% Bendrovės akcijų ir daugiau kaip 95% balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiu būdu Bendrovės akcininkai įgijo teisę į privalomą akcijų pirkimą ir pardavimą, kuris gali būti įgyvendinamas Bendrovei esant emitente.

Vadovaujantis LR vertybinių popierių įstatymo 37 straipsniu, privalomo akcijų pirkimo ir pardavimo kainai būtų taikomas teisingos kainos reikalavimas ir ji būtų suderinama su Lietuvos banku.

Informacija nekonfidenciali. Su pilnais sprendimais akcininkai gali susipažinti Bendrovės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda. Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliotas teikti vykdantysis direktorius Mindaugas Petrauskas, tel. (8-46) 340001.

         Mindaugas Petrauskas
         Vykdantysis direktorius
         Tel: 8 (46) 340001-713