Publicerad: 2013-11-18 08:22:59 CET
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Byggstart av nya bostäder i Enköping

Stockholm, 2013-11-18 08:22 CET --  

 

ALM Equity har byggstartat bostadsprojektet Brf Stadsterrassen 2 i centrala Enköping. Projektet omfattar 54 bostäder om cirka 2 850 kvm boa och 200 kvm lokaler och är avslutande projekt i kvarteret Hökaren som börjades bebyggas 2012. Tidigare har 46 lägenheter färdigställts i Stadsterrassen 1. Byggnationen görs i två avrop. ”Efterfrågan i Enköping är god och vi fortsätter utveckla centrumet med nya bostäder och butikslägen” Säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se