Publicēts: 2013-11-07 13:17:19 CET
Latvijas Gāze
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde pēc akcionāra „E.ON Ruhrgas International GmbH” pieprasījuma sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2013.gada 10.decembrī Rīgā, Kuģu ielā 24, viesnīcā “Radisson BLU Daugava Hotel”. Akcionāru sapulces sākums plkst. 13.00.

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


2013.11_Pilnvarojuma_veidlapa.doc
2013.11_Pazinojums_par_arkartas_akcionaru_sapulci.pdf