Publicerad: 2013-11-05 13:04:45 CET
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Förvärvar två bostadsprojekt i Hässelby strand

Stockholm, 2013-11-05 13:04 CET --

ALM Equity (100%) har förvärvat två bostadsprojekt i Hässelby strand, Stockholm av Skanska. Fastigheterna ligger mitt i centrum och omfattar en byggrätt om cirka 13 650 kvm bta bostäder och 1 635 kvm bta lokaler. Totalt cirka 170 bostäder. Projekten skall utvecklas etappvis och upplåtelseformen kommer vara bostadsrätter eller hyresrätter.

 

Hässelby strand genomgår stora förändringar. Det senaste åren har Stockholm stad tillsammans med Skanska drivit fram ny detaljplan för centrumet innebärande nya bostäder, nytt torg, ny tunnelbaneentré och nya miljöer som komplement till befintliga 1950-talets låga smalhus och höga punkthus.

 

”Hässelby strand har stor potential och läget för dessa projekt är mycket attraktivt intill service, tunnelbana, grönområden och Mälaren. I och med det perfekta kollektivtrafikläget passar området väl både för unga vuxna samt familjer och äldre” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.
 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se