Paskelbta: 2013-10-30 08:00:06 CET
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Linas Agro Group“ įgijo AS „Putnu fabrika Kekava“ akcijas ir jų suteikiamas teises

Panevėžys, Lietuva, 2013-10-30 08:00 CET -- AB „Linas Agro Group“ tapo 87 % Latvijos bendrovės AS „Putnu fabrika Kekava“ akcijų savininke. Nuo Latvijos Respublikos Konkurencijos tarybos leidimo vykdyti įsigijimo sandorį dienos (paskelbtas 2013 m. spalio 28 d.) AB „Linas Agro Group“ įgijo AS „Putnu fabrika Kekava“ akcijų suteikiamas balsavimo teises, t. y. nuo to momento AB „Linas Agro Group“ turi visas AS „Putnu fabrika Kekava“ akcijų suteikiamas teises. Už akcijas įmonė yra sumokėjusi 1,4 mln. eurų.

AS „Putnu fabrika Kekava“ (PFK) yra didžiausia iš AB „Linas Agro Group“ perkamų Latvijos paukštininkystės bendrovių (kartu perkamos bendrovių SIA „Broileks“, SIA „Cerova” ir SIA „Lielzeltiņi” akcijos). Jos pajamos 2012 metais siekė 33 mln. eurų.

  

Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group“ yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kurios pavaldžiosios įmonės augina ir parduoda grūdus, aliejines sėklas, žaliavas pašarams, žaliavas bei prekes žemės ūkio produkcijos gamybai. Ji valdo bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. Grupei priklauso augalinės žemės ūkio produkcijos tarptautinės prekybos kompanija Lietuvoje AB „Linas Agro“, grūdų saugyklų valdymo įmonė UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB (valdanti grūdų saugyklas Joniškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Šakių rajone, Šiauliuose ir Vilkaviškyje), prekybos įmonė Latvijoje SIA „Linas Agro“, tarptautinė prekybos įmonė Danijoje Linas Agro A/S, žemės ūkio paskirties žemių valdymo kompanijų grupė ŽŪB „Landvesta“, žemės ūkio bendroves valdanti įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, prekes ir paslaugas žemės ūkio gamybai teikianti UAB „Dotnuvos projektai“, lignino biokuro gavybos įmonė UAB „Lignineko“, logistikos įmonė UAB „Jungtinė ekspedicija“ bei kt. įmonės. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Viso Grupėje dirba virš 1 140 darbuotojų. Konsoliduotos birželio mėnesį pasibaigusiais 2012–2013 finansiniais metais AB „Linas Agro Group“ pajamos siekė 2 043 mln. Lt, EBITDA – 127 mln. Lt.

Kartu su partneriais Grupė valdo grūdų saugojimo paslaugas teikiančią Karčemos kooperatinę bendrovę.

Nuo 2010 m. vasario 17 d. AB „Linas Agro Group“ yra pagrindiniame NASDAQ OMX Vilnius biržos įmonių sąraše.

         Daugiau informacijos:
         
         Andrius Pranckevičius
         AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas
         Mob. 8 687 71 419
         E. p. a.pranckevicius@linasagro.lt