Publicēts: 2013-10-29 14:00:13 CET
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Valdes sastāva izmaiņas

AS „Latvijas Gāze” valdes loceklis Jorgs Tumats turpmāk ieņems „E.ON Russia” valdes locekļa amatu. Līdz 2013. gada nogalei tiks sasaukta AS „Latvijas Gāze” Akcionāru sapulce, kurā tiks lemts par izmaiņām valdes sastāvā.

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv