Paskelbta: 2013-10-28 14:00:00 CET
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Linas Agro Group“ gavo leidimą įsigyti Latvijos paukštininkystės bendroves

Panevėžys, Lietuva, 2013-10-28 14:00 CET -- AB „Linas Agro Group“, prieš kelis mėnesius pasirašiusi kelis susitarimus su Latvijos fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl 87 % Latvijos bendrovės AS „Putnu fabrika Kekava“ akcijų įsigijimo, 100 % Latvijos bendrovės SIA „Broileks“ dalių įsigijimo, 100 % Latvijos bendrovės SIA „Cerova“ dalių įsigijimo ir 100 % Latvijos bendrovės SIA „Lielzeltini“ dalių įsigijimo, gavo Latvijos Respublikos Konkurencijos tarybos leidimą vykdyti įsigijimo sandorius. Sandorius planuojama baigti 2014 metų sausį.

AB „Linas Agro Group“ planuoja išleisti apie 13 mln. EUR Latvijos bendrovių akcijų įsigijimui.

Didžiausia iš perkamų įmonių yra vištienos gamintoja AS „Putnu fabrika Kekava“ (PFK), jos veikla apima visą gamybos ciklą nuo kiaušinių dėjimo iki vištienos ir jos produktų gamybos. Kitos trys įmonės jau dabar bendradarbiauja: SIA „Cerova” inkubuoja kiaušinius ir parduoda vienadienius viščiukus kompanijoms „Lielzeltiņi” ir „Broileks”. SIA „Broileks” augina viščiukus ir parduoda juos „Lielzeltiņi”. O „Lielzeltiņi” augina vištas ir gamina vištienos produktus, taip pat gamina pašarus visoms kitoms įmonėms. AB „Linas Agro Group“ planuoja perkamose įmonėse įgyvendinti vertikaliąją integraciją – pašarų gamybą, paukščių perinimą ir auginimą, jų skerdimą ir mėsos perdirbimą.

„Žengiame į verslo sritį, kuri mums yra iš dalies nauja, tačiau glaudžiai susijusi su pagrindine mūsų veikla – maisto produktų gamybą. Įsigydami šias įmones tikimės nemenko sinerginio efekto, kadangi esame vieni iš didžiausių žaliavų pašarams tiekėjų Baltijos šalyse, o žaliavos pašarams sudaro didžiąją dalį paukštininkystės įmonių gamybos savikainos. Siekdami greičiau perprasti paukštininkystės verslą, šiuo metu renkame specialistų komandą, kuri vystytų naują mūsų veiklą Latvijoje. Latvijoje nesame naujokai – joje dirbančios dvi mūsų Grupės įmonės 2012–2013 finansiniais metais gavo 218 mln. litų pajamų ir beveik 14 mln. litų bendrojo pelno“, – sako AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Andrius Pranckevičius.

2012 m. AS „Putnu fabrika Kekava“ (PFK) pajamos siekė 33 mln. EUR, SIA „Lielzeltini“ 21 mln. EUR, SIA „Broileks 1,2 mln. EUR, SIA „Cerova“ – 2 mln. EUR.

AB „Linas Agro Group“ tikisi, kad perkamų Latvijos įmonių grupė ateityje generuos apie 70 mln. EUR pajamų.

 

Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group“ yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kurios pavaldžiosios įmonės augina ir parduoda grūdus, aliejines sėklas, žaliavas pašarams, žaliavas bei prekes žemės ūkio produkcijos gamybai. Ji valdo bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. Grupei priklauso augalinės žemės ūkio produkcijos tarptautinės prekybos kompanija Lietuvoje AB „Linas Agro“, grūdų saugyklų valdymo įmonė UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB (valdanti grūdų saugyklas Joniškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Šakių rajone, Šiauliuose ir Vilkaviškyje), prekybos įmonė Latvijoje SIA „Linas Agro“, tarptautinė prekybos įmonė Danijoje Linas Agro A/S, žemės ūkio paskirties žemių valdymo kompanijų grupė ŽŪB „Landvesta“, žemės ūkio bendroves valdanti įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, prekes ir paslaugas žemės ūkio gamybai teikianti UAB „Dotnuvos projektai“, lignino biokuro gavybos įmonė UAB „Lignineko“, logistikos įmonė UAB „Jungtinė ekspedicija“ bei kt. įmonės. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Viso Grupėje dirba virš 1 140 darbuotojų. Konsoliduotos birželio mėnesį pasibaigusiais 2012–2013 finansiniais metais AB „Linas Agro Group“ pajamos siekė 2 043 mln. Lt, EBITDA – 127 mln. Lt.

Kartu su partneriais Grupė valdo grūdų saugojimo paslaugas teikiančią Karčemos kooperatinę bendrovę.

Nuo 2010 m. vasario 17 d. AB „Linas Agro Group“ yra pagrindiniame NASDAQ OMX Vilnius biržos įmonių sąraše.

 

         Daugiau informacijos:
         
         Andrius Pranckevičius
         AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas
         Mob. 8 687 71 419
         E. p. a.pranckevicius@linasagro.lt