Publicerad: 2013-10-28 08:23:42 CET
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Ny detaljplan i Västervik

Stockholm, 2013-10-28 08:23 CET --  

ALM Equity (ägarandel 30%) och Björn Ulvaeus har via gemensamt ägt bolag tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Slottsholmen 1 i Västervik. Ny detaljplan medger 6 000 bta bostäder, hotell- och restaurangverksamhet samt småbåtshamn. ALM Equitys bostadsportfölj ökar därmed med cirka 1 400 kvm boa/loa.
 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se