Publicerad: 2013-10-28 08:20:29 CET
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Utvecklar bostäder och handel i centrala Enköping

Stockholm, 2013-10-28 08:20 CET --  

ALM Equity (ägarandel 50%) har tillsammans med Andersson Company AB och Enköping kommun genomfört ett detaljplanearbete för kvarteret Fältskäraren mitt i stadskärnan. I dagsläget består området av en parkering som nu skall utvecklas till ett levande kvarter med bostäder, handel och torgytor. Totalt omfattar kvarteret 8 000 kvm BTA bostäder och 4 000 kvm handel. Dessutom skall Enköping kommun ordna torgytor och parkeringshus. I samband med att planen vunnit laga kraft tillförs ALM Equitys bostadsportfölj med 4 600 kvm boa/loa. ”Vi fortsätter utveckla Enköping och ser fram emot att göra ett intressant kvarter med en bra mix av bostäder, butiker och annan service” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se